Địa chỉ: 137 Avenue Corentin Cariou-75019 Paris

Số điện thoại: 01 40 34 42 92

Phương tiện di chuyển: Tàu số 7: métro 7: bến Porte de la Villette

bus số 139-150-152: Porte de la Villette.

Tramway : T3b: Porte de la Villette- Cité de Sciences et de l’Industrie

Vélib: điểm 19115: Porte de la Villette

Điểm đỗ xe: Indigo-61 Boulevard Macdonald-75019 Paris.

Giờ mở cửa: từ thứ Hai-thứ 5: từ 11h45-14h30/ 18h30-22h45

Thứ 6 và thứ 7: từ 12h-15h/18h-23h

Chủ nhật: từ 12h-15h/18h-22h30

Quý khách có thể gọi trước giờ đóng cửa 20 phút

Phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng quốc tế.

Phương thức thanh toán vào buổi trưa và trong tuần: Tickets Restaurant, chèque Déjeuner, chèque de Table, Pass Restaurant.

Close Menu
Appel direct
Itinéraire