Để biết thêm thông tin chi tiết hay là gọi món từ xa, quý khách có thể gọi đến số điện thoại 01 40 34 42 92

Để đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ qua địa chỉ mail sau đây: reservation@matsuba.fr hoặc là thông qua mẫu sau đây:

enter your full name

enter a valid email

the topic of your message

enter a brief message

Close Menu
Appel direct
Itinéraire